Privacy Policy

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Roelofs & Haase BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Roelofs & Haase BV, gevestigd aan Nijverdalseweg 149, 7461 AG Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Nijverdalseweg 149
Postbus 216
7460 AE Rijssen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Roelofs & Haase BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Roelofs & Haase BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over producten waarin u aangegeven hebt, gedesinteresseerd te zijn
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Roelofs & Haase BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Roelofs & Haase BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Roelofs & Haase BV) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Roelofs & Haase BV bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan dan wettelijk toegestaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Roelofs & Haase BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Roelofs & Haase BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Roelofs & Haase BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roelofs & Haase BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Roelofs & Haase BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Roelofs & Haase BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen. Wij staan u graag te woord.

Vastgoed Online

Artikel 1. Beheer

1a. De website https://vastgoed-online.nl staat onder beheer van Studio X B.V. (“Beheerder”) De contactgegevens zijn te vinden op www.studio-x.nl.

1b. Beheerder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand waarbij het gebruik is aangemeld bij de Toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) gevestigd te Den Haag, onder nummer: m1356665.

1c. Beheerder houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

1d. Beheerder van de site faciliteert in de opslag van data op gezag van Aanbieder.

Artikel 2. Aanbieder

2a. De website www.vastgoedonline.nl wordt aangeboden door, en valt onder de verantwoording van, Studio X B.V. en diens aanverwante dienstverleners (“Aanbieder”).

Artikel 3. Gegevens die door de Geïnteresseerde verstrekt worden

Gegevens die door Geïnteresseerde verstrekt worden kunnen uitsluitend voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

3a Het verwerken van de belangstelling en/of interesse in een (nieuwbouw)project en daarbij toebehorende objecten (woningen) en aanverwanten (woonwensen).

3b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de inschrijving, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

3c Het onder de aandacht brengen van de ontwikkelingen binnen het project via een nieuwsbrief. Eventueel aanverwante informatie (tips, handigheid, overige projecten, et cetera) waarvan Aanbieder of Beheerder denkt dat het kan bijdrage levert aan de geïnformeerdheid van de Geïnteresseerde.

3d. Gegevens van Geïnteresseerde worden verstrekt aan de Aanbieder (en/of andere geselecteerde partners) wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.

3e. Gegevens van Geïnteresseerde kunnen anoniem worden ingezet voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van persoonsgegevens).

3f. Indien Geïnteresseerde wenst dat de verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kan Geïnteresseerde deze op verzoek laten verwijderen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Artikel 4. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de Geïnteresseerde zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Met een uitzonderingen op deze regel wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Artikel 5. Beveiliging en toegang van persoonsgegevens

De gegevens die de Geïnteresseerde verstrekt, worden via een beveiligde verbinding opgeslagen en beheerd. Gegevens zijn enkel toegankelijk voor verwerkers onder uitvoering van Aanbieder. Zie bijlage 1 verwerking persoonsgegevens voor nadere toelichting op de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 6. Cookies

Om de website www.vastgoedonline.nl aan te bieden, wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

6a. Permanente cookies: De website www.vastgoedonline.nl plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan het versneld mogelijk maken om persoonsgegevens in te vullen. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen en kan er beter gebruik worden gemaakt van de website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

6b. Google Analytics: De website www.vastgoedonline.nl maakt mogelijk gebruik van Google Analytics waarmee het surfgedrag van bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

6c. Pixel tags: De website www.vastgoedonline.nl kan gebruik maken van “pixel tags” (kleine grafische bestanden, ook bekend als “tracking pixels” of “web beacons”) of andere middelen voor datacollectie gebruiken om het gebruik van de website te bewaken. Deze tools maken het mogelijk om technische en statistische data te verzamelen over het gebruik van de website. Technische en statistische data zijn het IP-adres, bezoektijden, gebruiker-agentstrings, browsertype, monitorafmetingen, etc. Het gebruik van deze tools is gebaseerd op een standaardtechnologie die door de meeste bedrijven gebruikt wordt. Ook worden pixel tags mogelijk door externe serviceproviders geplaatst om voor ons advertenties te verzorgen via het internet. Deze serviceprovider kan anonieme informatie (anders dan het IP-adres van uw computer) verzamelen over het bezoek aan www.vastgoedonline.nl.

6d. Sociale media: Op de website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media kanalen, zoals; Facebook, Instagram, Tiktok, Pinterest, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze buttons zijn gebasseerd op code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent, zodat u niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, adviseren wij u de privacy verklaringen van de desbetreffende sociale media kanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen.

6e. Nieuwsbrief: Voor nieuwsbrieven wordt mogelijk gebruik gemaakt van tracking pixels. Door middel van een tracking pixel is te zien of een e-mail is geopend. De gegevens uit de tracking pixel worden door ons gebruikt voor het optimaliseren van onze website en onze nieuwsbrieven.

Artikel 7. Verwijderen Cookies

7a. Verwijderen cookies: Indien akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies, maar gewenst wordt deze alsnog in te trekken, is het mogelijk deze vanuit de internetbrowser te verwijderen. Het verwijderen van cookies is per internetbrowser verschillend geregeld. Raadpleeg hiervoor de instructie toebehorend aan uw internetbrowser.

Artikel 8. Gegevens van bezoekers

8a. Op de websites van Beheerder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Dergelijke bezoekgegevens worden anoniem bewaard. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie/aanbod op de site te kunnen plaatsen.

8b. Bezoeker kan op de website www.vastgoedonline.nl mogelijk doorverwijzingen (links) naar andere sites aantreffen. Beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking van omgang van gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Artikel 9. Beheer persoonlijke gegevens

Na activatie van de registratie kan betrokkene eigen gegevens beheren via een persoonlijke omgeving (account). Toegang tot dit account is persoonsgebonden en wordt verstrekt op basis van een e-mailadres en versleuteld wachtwoord combinatie, en enkel beschikbaar gesteld aan Geïnteresseerde.

Artikel 10. Uitschrijven Nieuwsbrief

Elke nieuwsbrief die toegezonden wordt is voorzien van een afmeldlink onderaan het bericht. Via deze link kan te allen tijde worden uitgeschreven voor toekomstige nieuwsbrieven. Of neem contact op met het verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief via: [email protected].

Artikel 11. Verzoek tot vergetelheid

Indien gewenst wordt het persoonsgebonden account, inclusief alle verstrekte data, volledig worden verwijderd kan dit verzoek via het account ingediend worden onder het item ‘Mijn Inschrijving’.

Of neem contact op met het verzoek tot vergetelheid via: [email protected].

Artikel 12. Vragen, klachten en/of opmerkingen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacyverklaring terecht bij Beheerder. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacyverklaring.

Artikel 13. Disclaimer

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy-statement te raadplegen.

Aanbieder is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Bijlage 1: Verwerking Persoonsgegevens

Specificatie van Persoonsgegevens die worden verwerkt;

Aanmeldformulier

Doel van de verwerking

Relatiebeheer en marketing

Toelichting

Het versturen van een nieuwsbrief of het onderhouden van rechtstreeks contact met geïnteresseerde via e-mail of telefonie.

Informatieverwerking

De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:

 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inschrijving nieuwsbrief
 • Voorkeuren voor een woning
 • Overige woonwensen

Categorie gegevens

Persoonsgegevens en interesses

Categorie betrokkenen

Betrokkene

Categorie ontvangers

(Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar)

Bewaartermijn

Tot aan opzegging van de registratie door opheffing van de ‘persoonlijke omgeving’ (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement.

Registratie account/ persoonlijke omgeving

Doel van de verwerking

Na activatie van de registratie kan betrokkene eigen gegevens/aanmelding/inschrijving beheren, waaronder:

 • (persoons)gegevens
 • Nieuwsbrief status
 • Interesse(s) in een woning
 • Woonwensen
 • Inzien van aanvullende (persoonlijke) documentatie
 • Communiceren met projectvertegenwoordiger (chat)

Toelichting

Het aanbieden van een persoonlijk omgeving (account) voor het beheer van de aanmelding cq. inschrijving.

Informatieverwerking

De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:

 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inschrijving nieuwsbrief
 • Voorkeuren voor een woning
 • Overige woonwensen

Categorie gegevens

Persoonsgegevens

Categorie betrokkenen

Betrokkene

Categorie ontvangers

(Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar)

Bewaartermijn

Tot aan opzegging van de registratie door opheffing van de ‘persoonlijke omgeving’ (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement.

Digitaal inschrijfformulier / Biedingsformulier

Doel van de verwerking

Het verwerken van een officiële aanvraag tot deelname aan de toewijzingsprocedure van een woning.

Toelichting

Vanuit de ‘persoonlijke omgeving’ kan betrokkene de inschrijving voor een specifieke bouwnummer/huisnummer/woning officieel maken door verstrekking van aanvullende gegevens, waaronder financiële kengetallen en/of bijlage(n).

Informatie verwerking

De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:

 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Beroep / Functie
 • Dienstverband
 • Burgerlijke staat
 • BSN nummer
 • Financiële gegevens (inkomen, loongegevens, spaartegoeden, hypotheeksom, financiële verplichtingen, eigen vermogen, AOW uitkering, pensioen, balans, winst- en verliesrekening
 • Bankrekeningnummer / IBAN
 • Voorkeuren voor een woning
 • Digitale handtekening

Categorie gegevens

Persoonsgegevens, financiële gegevens, beroepsinformatie en woningvoorkeur

Categorie betrokkenen

Geïnteresseerden

Categorie ontvangers

(Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar), Financieel adviseur (notaris)

Bewaartermijn

Tot aan verzoek tot verwijdering via de ‘persoonlijke omgeving’ (account), opzegging van de aanmelding/ terugtrekken van de inschrijving of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement.